Za privatnike i liječenja van države 19 miliona

FZO sklopio dvogodišnje ugovore sa 15 privatnih ustanova, koje će pružati specijalističke preglede i operacije osiguranicima kojima ove usluge ne mogu biti pružene u državnim bolnicama zbog nedostatka ljekara specijalista.

Direktor FZO Sead Čirgić kazao je za Dan da je za privatne ustanove i liječenje u inostranstvu iz budžeta planirano 19 miliona eura.

On je objasnio da je, na osnovu objavljenog javnog poziva, odabrano 15 zdravstvenih ustanova van mreže (PZU) sa kojima će biti ugovoreno pružanje zdravstvenih usluga u periodu od 1. maja ove do 31. marta 2021. godine.

“Radi se o dvije privatne zdravstvene ustanove za djelatnost patohistologije, dvije za usluge Nuklearne magnetne rezonance (NMR), osam za oftalmološke usluge i tri za ustanove u kojima se obavlja vantjelesna oplodnja (IVF)”, istakao je Čirgić.

On je kazao i da nije produžen ugovor sa specijalističkom ustanovoma reumatologije za opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva, jer Opšta bolnica Kotor ima kadrovskih kapaciteta da obavlja ove preglede.

Prema riječima Čirgića, novac za PZU je planiran u okviru 19 miliona eura za liječenje van Crne Gore i van sistema.

“Novac se ne dijeli po iznosima po pojedinim ustanovama, već je to uslovljeno brojem obavljenih zdravstvenih usluga”, naveo je Čirgić i podsjetio da su troškovi za liječenje kod privatnika prošle godine iznosili 2,11 miliona eura.

(Mondo)

Recent Posts