Web portal “Wine & Cheese” dostupan na internetu

Po okončanju snimanja trenutnog stanja IT infrastrukture u tri partnerske opštine, ondosno nakon prikupljanja svih potrebnih inputa od ciljanih grupa korisnika, web porta „Wine & Cheese“ je implementiran, integrisan sa web sajtom projekta i web sajtom grada Trebinja i javno je dostupan na internetu, na adresi: vinoisir.eu/portal. Portal se kontinualno ažurira domenskim podacima o proizvođačima i proizvodima, a takođe se radi i na njegovoj integraciji sa alternativnim web alatima slične tematike iz prekograničnog područja i šireg regiona Balkana. Ideja je da portal posluži kao jedan od značajnih instrumenata održivosti projekta i nakon njegovog završetka, odnosno da bude koristan alat za promociju i prodaju vina, sira i aromatičnog bilja.

4-2

4-3

Recent Posts