prvo istopolno partnerstvo

U Budvi sklopljeno prvo istopolno partnerstvo

U pitanju su dvije mlade žene, koje su porijeklom sa Balkana, a žive i rade u inostranstvu

Opštini Budva destinacija na čijoj teritoriji je zaključeno prvo životno partnerstvo osoba istog pola.

U pitanju su dvije mlade žene, koje su porijeklom sa Balkana, a žive i rade u inostranstvu.

“One su se obratile Sekretarijatu za lokalnu samoupravu odmah po stupanju na snagu Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, odnosno 15.07.2021. godine. Naravno, mi smo kao opština preduzeli sve neophodne postupke kako bi se ovaj zakon i svi podzakonski akti u vezi sa istim mogli nesmetano primjenjivati. Obezbijedili smo registar partnerstava, propisani izvod iz registra koji se uručuje partnerima odmah po zaključivanju partnerstva, kao i prisustvo odbornika u skladu sa pomenutim Zakonom. U toku same ceremonije, koja je upriličena u zgradi Opštine Budva, partnerima su predočena prava i obaveze u skladu sa Zakonom, a riječima Duška Radovića o ljubavi i zajedničkom životu je objašnjeno i ono što nije obuhvaćeno zakonom. Raduje nas da smo bili u prilici da prvi primjenimo Zakon o životnom partnerstvu i želimo sreću i puno ljubavi partnerkama u zajedničkom životu,” kazala je Vukotić Jelušić.

Skupština Crne Gore je u julu 2020. godine usvojila Zakon o životnom partnerstvu, a stupio je na snagu 15. jula ove godine.

(vijesti)

Recent Posts