Vukašin Stojanović

SVAKA ČAST: Vukašin je NAJBOLJI student Medicinskog fakulteta

“Biti proglašen za najboljeg studenta svog fakulteta je zaista ogromno priznanje koje doživljavam kao krunu svog dosadašnjeg školovanja, ali i kao veliku motivaciju za nastavak stručnog usavršavanja”, riječi su najboljeg studenta Medicinskog fakulteta Vukašina Stojanovića (9.96) kome je uručena nagrada za najveći uspjeh tokom studija za studijsku 2021/22. godinu.

“Ovo priznanje će zauzimati bitno mjesto u mojoj biografiji. Istakao bih da na Medicinskom fakultetu postoji još studenata koji bi zavrijedili ovo priznanje, ali su odlučivale nijanse vezane za prosječnu ocjenu”, kazao je Vukašin.

Kaže da je za postizanje navedenog uspjeha bio potreban ogroman rad i trud, a kao neophodan preduslov ističe kontinuitet u učenju.

“Prva asocijacija na studente medicine su knjige sa velikim brojem stranica, tako da je jasno da je neophodno vrijeme kako bi se usvojila ogromna količina znanja. Medicina je jednostavno takva, zahtijeva dosta odricanja“, objašnjava student.

Na Medicinskom fakultetu, kako navodi, redovno prati sve nastavne aktivnosti koje se sastoje od predavanja i vježbi. Osim toga, kaže da je bio dio i vannastavnih aktivnosti koje organizuju studenti Medicinskog fakulteta, a koje su se uglavnom odnosile na promotivnu i edukativnu zdravstvenu djelatnost.

“Angažovan sam i kao student demonstrator na predmetu Anatomija unazad 4 godine, gdje sam imao priliku da pomognem mladim kolegama u usvajanju znanja iz tog bazičnog predmeta na prvoj godini studija. Posebno bih istakao učešće na kongresima i seminarima, a ove godine sam osvojio i nagradu za najbolju usmenu prezentaciju na Montenegrin International Medical Summit-u (MIMS 2021), kongresu studenata i mladih ljekara  koji se u oktobru održao u Podgorici. U maju ove godine sam osvojio prvo mjesto u kvizu medicinskog znanja regionalnog karaktera u organizaciji studenata medicine iz Bosne i Hercegovine”, govori Vukašin.

U budućnosti, kada je riječ o profesionalnoj karijeri, kaže da planira da upiše i specijalističke studije, pri čemu još uvijek nije definitivno odlučio koja bi to grana medicine bila. “Za sada sam više naklonjen internističkim granama, ali nikad se ne zna. Većina ljekara specijalista kaže da nikada nijesu planirali da budu to što jesu”, dodao je on.

Budućim brucošima medicine bih poručuje: “da upis Medicinskog fakulteta bude isključivo njihov izbor i da nipošto ne slijede tuđe snove i neostvarene želje. Velika je privilegija studirati medicinu, a ljekarski poziv doživljavam kao jedan od najuzvišenijih. Medicina je prelijepa nauka i ni u jednom trenutku se nijesam pokajao što sam je upisao. Medicina je mnogo više od profesije, ona je prosto stil života. U vrijeme upisa nijesam imao alternativu, put je bio jasan – medicina ili ništa. Iako na putu ka uspjehu postoje mnogobrojni izazovi, kroz istrajnost, trud i posvećenost se svaki od njih može uspješno savladati. Svaki izazov u toku studija je samo priprema za mnogo veće izazove koji nam predstoje po završetku studija. Ali, ukoliko iskreno volite to što radite, ništa nije teško!”

(kolektiv)

Recent Posts