STRATEGIJA: Gradiće se pruga Pljevlja – Berane – Kosovo i Čapljina – Nikšić

Strategijom razvoja željeznice za period do 2027. godine država je predvidjela gradnju pruge Pljevlja – Berane do granice sa Kosovom i pruge Čapljina – Nikšić. Predračunska vrijednost prvog projekta se kreće od 523 miliona eura do 745 miliona. Za izgradnju pruge Čapljina – Nikšić, potrebno je obezbijediti 810 miliona eura, od čega je udio Crne Gore oko 180 miliona eura. “Oba navedena projekta ulaze u plan investicija za naredni period”, poručuje se u Strategiji.

Pljevlja – Bijelo Polje (Ravna Rijeka)- Berane – granica sa Kosovom: Prema dokumentu,  ovaj projekat ima urađenu prethodnu studiju opravdanosti i idejno rješenje nove pruge Pljevlja – Bijelo polje (Ravna Rijeka) – Berane – granica sa Kosovom. Razrađivano je sedam varijanti rješenja i predložena je izgradnja intermodalnog terminala u Beranama.

“Za izabranu varijantu dionice Pljevlja  – Bijelo Polje (Ravna Rijeka), procijenjeno je, da je potrebno 745 miliona eura, a za dionicu Bijelo polje (Ravna Rijeka) – Beranegranica sa Kosovom su izabrane dvije varijante i za njih je potrebno 523 miliona eura, odnosno 544 miliona eura”, piše u dokumentu.

Od danas drastična promjena vremena

Za prugu Čapljina – Trebinje – Nikšić, španska firma “Inocsa Ingenieria S.L” je uradila projekat pod nazivom “ Izrada preliminarnog rješenja, studija i prostorno – planskih dokumenata za regionalnu prugu Čapljina-Trebinje-Nikšić”.

Projektom je urađena preliminarna saobradajna studija, preliminarna studija o procjeni uticaja na okolinu, preliminarna procjena troškova kao i preliminarno projektno rešenje. Napravljena su tri scenarija od kojih za Crnu Goru je optimalan treći: jednokolosječna pruga, sa svim elementima projektovanih za samo jedan kolosjek.

“Imajući u vidu da od Nikšića do Podgorice postoji već jedan kolosijek to bi bila jednokolosječna dionica u cjelini. Prema ovom scenariju ukupne procijenjene investicije su oko 810 miliona eura a udio Crne Gore je oko 180 miliona eura.  Ova relacija se može identifikovati kao dio buduće Jadransko-jonske magistrale. Oba navedena projekta ulaze u plan investicija za naredni period”, zaključuje se u dokumentu.

P.Z.

Izvor: Portal Analitika

NASLOVNA

Recent Posts