Potrebno zajedničko djelovanje za djecu izbjeglice

NJUJORK/ŽENEVA, 5. septembar 2015. – Evropaima mogućnost, prije nego što počne zima, da zaštiti i brine o desetini hiljada djece koja traže utočište, saopštio je UNICEF.

Oko četvrtina onih koji traže utočište u Evropi ove godine su djeca. Više od 106.000 djece zatražilo je azil u prvoj polovini 2015. godine, a to je za 75 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

U Evropi, mnoga djeca izbjeglice i migranti žive u pretrpanim i neadekvatnim uslovima, gdje postoji rizik od nasilja, eksploatacije i zlostavljanja. Mnogi spavaju na otvorenom, a kako se zima približava, zdravlje djece je posebno ugroženo raznim bolestima, uključujući upalu pluća. Samo zajedničko djelovanje na poljima zaštite i smještaja djece može da spriječi još smrtnih slučajeva i stradanja u narednim mjesecima.

Sada kada se sve više djece upušta na opasno putovanjedoEvrope, kao i širom Evrope, zajedničko djelovanje i pravična raspodjela odgovornosti širom Evropske unije je od suštinskog značaja. Ovo treba da uključi uspostavljanje neophodnih mehanizama zaštite djece i njihovih porodica:

  • Osnivanje bezbjednih prijemnih centara, prilagođenih djeci, u kojima je omogućen pristup zdravstvenoj zaštiti, psihosocijalnoj podršci, rekreaciji i obrazovanju.
  • Dobijanje humanitarnih viza i postojanje više destinacija za naseljavanje za djecu i njihove porodice. Obrada zahtjeva za azil treba da bude pravovremena, i fokusirana na najbolji interes djece.
  • Ozbiljniju posvećenost preseljenju izbjeglica iz zemalja u sukobu kako bi se smanjila mogućnost da izbjeglice pribjegavaju nesigurnim putovanjima i da budu žrtve krijumčarenja ljudi.
  • Veći broj operacija traganja i spašavanja na moru i na kopnu.
  • Ubrzanje programa spajanja djece koja su razdvojena od svojih porodica ili su djeca bez pratnje.
  • Odgovarajući broj obučenih stručnjaka u oblasti socijalne zaštite koji mogu da brinu i pruže psihosocijalnu podršku djeci i porodicama.

Takva vrsta zaštite je sastavni dio Konvencije o pravima djeteta, koja predviđa zaštitu svakog djeteta – bilo da je u pitanju dijete koje je napustilo svoj dom, i putuje preko mora, kopna, ili se nalazi na obalama zemalja koja su im konačno odredište.

UNICEF poziva međunarodnu zajednicu da se bavi uzrocima ove velike seobe očajne djece tako što će snažnim diplomatskim naporima da okonča sukobe, i da obezbijedi potreban razvoj i humanitarnu pomoć u zemljama porijekla

Recent Posts