plantaze logo

Poslovni moral Valerije Saveljić u akciji “Lažni bilansi i naduvavanje zaliha”

Jedna od glavnih optužbi bivše finansijske direktorice Plantaža Valerije Saveljić, ka dugogodišnjoj izvršnoj direktorici Maraš, je bilo pravljenje lažnih bilansa na račun povećanja zaliha, ili kako to već ona ističe neosnovano naduvavanje zaliha.

Medjutim zvanični podaci iz kompanije 13 Jul Plantaže govore da je upravo do ogromnog povećanja vrijednosti zaliha, ipak došlo za vrijeme mandata Valerije Saveljić. Vrijednost zaliha, prije nego što je preuzela tu funkciju 2007 godine je bila 9,7 miliona eura, da bi po njenom dolasku 2008 godine, u kontinuitetu vrijednost zaliha rasle, a iste su već 2011. godine porasle na 28 miliona eura, a 2014. već je bilo 40 miliona. U poredjenju sa 2007. godinom zalihe su u 2014. godini porasle za više od četiri puta ili preko 30 miliona eura.

Međutim, Valerija Saveljić za vrijeme svoga mandata od 2008. do 2014 g. ne dovodi ni jednom u pitanje problem povećavanja zaliha Ili bilo kakvog problematičnog finansijskog rezultata. Tek 2015. godine pokreće pitanje problematičnosti bilansa i realne vrijednosti zaliha. 2015. godine odbija da potpiše polugodišnji bilans, posle po njenim riječima neuspostavljenog dogovora sa izvršnom direktoricom oko realnih cijena koštanja zaliha.

Ono što zaista čudi da Saveljić, 2020. godine, sama priznaje da su, od 2009. do 2016. Plantaže, bez računanja zaliha realno poslovale sa gubitkom, iako su, zvanično, po bilansima pozitivno poslovale. Od 2009. do 2015. svi bilansi su potpisani sa strane Valerije Saveljić, zakonski odgovorne osobe.

Jasno nam je da Saveljić, dugo vremena, optužuje rukovodstvo Plantaža za  rezultat koji prikazuju u bilansima, a sve na račun povećanja zaliha, samo nam nije jasno zašto Saveljić nije prijavila samu sebe u tuzilaštvu, pošto se sve ovo upravo dešavalo za vrijeme njenog mandata, kako je već i sama izjavila.

Da li vjerovati Valeriji Saveljić za optužbe o pravljenju lažnih bilansa u Plantažama, kao i napumpavanju zaliha, koje se do današnjeg dana nisu utvrdile drugačije od vrijednosti koje su Plantaže prikazale i ako su optužbe eventualno istina zar upravo Valerija Saveljić nije odgovorna za to?

(PR Agencija Plantaza)

Recent Posts