bicikala

PODGORIČANI, ŽELITE DA KUPITE BICIKL? Opština će vam pomoći sa 100 eura!

„Glavni grad je u Budžetu za 2019. godinu predvidio 10.000 eura kojima će građanima subvencionirati kupovinu bicikala u visini od 50 odsto, a najviše do 100 eura, putem javnog poziva. To će biti dovoljno da stotinjak građana sebi obezbijedi bicikla, a ovom akcijom želimo da ih motivišemo da više koriste bicikla kao alternativni vid prevoza“, saopštio je gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković na sastanku sa predstavnicima organizacije Biciklo.me Blažom CrvenicomDejanom Tofčevićem Stefanom Bulatovićem.

„Glavni grad ozbiljno radi na promociji alternativnih vidova saobraćaja i zaštiti životne sredine, pokrenuli smo brojne inicijative i ovo je jedna od njih. Stanje je danas znatno bolje u odnosu na prethodni period, posebno na planu infrastrukture, ali tu smo zato što može još bolje i što moramo zajedno raditi. To je prvi korak nove gradske uprave u ovom pravcu i, naravno, ostajemo posvećeni onome što su ranije proklamovani ciljevi“, kazao je gradonačelnik Vuković.

Predstavnici organizacije Biciklo.me konstatovali su da je ova akcija zapažen iskorak lokalne samouprave i interesovali se za dalje planove za izgradnju biciklističke infrastrukture, podsjetivši da Podgorica već ima preko 12 km postojeće infrastrukture, a da će izgradnjim posljednjeg od pet projektovanih koridora imati oko 15 km.

Gradonačelnik Vuković istakao je da je vizija gradske uprave da se sva mjesta gdje ljudi žive povežu biciklističkim stazama, budući da je Podgorica dominantno u ravnici i ima osam mjeseci u godini bez većih padavina. „Nova staza urađena je na Bulevaru prema Zeti i idealno bi to bilo spojiti sa trasom prema Aerodromu. Već naredne godne ćemo pokušati da krenemo u fazno zatvaranje centra grada za saobraćaj, uz adekvatno rješavanje problema sa nedostajućim parking mjestima u najužem centru grada“, istakao je gradonačelnik Vuković, uz podsjećanje da je u pripremi Studija organizacije saobraćaja.

Sagovornici su razgovarali i o uvođenju Bike sharing sistema, koji podrazumijeva uspostavljanje  komandnog centra za praćenje i koordinaciju i cijeli repro lanac, što je najbolje realizovati u formi privatno-javnog partnerstva. Time će se u naredom periodu baviti komisija koju je formirao gradonačelnik. Ideja je da se ovaj sitem poveže sa gradskom elektronskom kartom, da imaju jedinstveni kontrolni centar, što će uštedjeti i znatna sredstva. U radnom tijelu biće i predstavnici biciklista.

Gradonačelnik Vuković je naglasio da je priča o alternativnim vidovima saobraćaja integralni dio šire strategije koju Grad želi da zaokruži – izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, goruće pitanje za dugoročni razvoj Podgorice, usvajanje Lokalne studije lokacije, da se već tokom naredne godine krene sa izgradnjom solarne elektrane na Veljem Brdu, realizacija I faze rekosntrukcije javne rasvjete, projekat Moje drvo, Mediteranski vrt na Gorici.

Predstavnici organizacije Biciklo.me istakli su da ovo udruženje propagira dijeljenje prostora, te da su svjesni da se promovisanje biciklizma, razvoj i promjena navika ljudi mora dešavati u etapama.

Na kraju, sagovornici su se saglasili da je neophodno da zajednički svi učine niz malih koraka, koji će imati širi efekat na zajednicu, za šta postoji spremnost i u Glavnom gradu i kod udruženja biciklista.

Recent Posts