Plantaže ostvarile pozitivan rezultat

Danas je održana redovna sjednica Odbora direktora Kompanije “13. Jul Plantaže”, kojom je predsjedavao prof. dr. Veselin Vukotić, na kojoj su razmatrani rezultati poslovanja u prvih devet mjeseci 2015. godine i planovi u narednom periodu.

Članovi Odbora direktora su sa velikim zadovoljstvom prihvatili informacije o ostvarenom pozitivnom poslovnom rezultatu Kompanije “13. Jul Plantaže” koji, nakon prvih devet mjeseci, iznosi 201.113 eura.

Izvršna direktorica Plantaža Verica Maraš je obavijestila Odbor direktora i o ostalim pokazateljima poslovanja sa posebnom pažnjom na rezultate ovogodišnje berbe.

Naime, prema njenim riječima, Berba 2015. ostvarena u izvanrednom kvalitetu, i jedna je od najboljih berbi od nastanka Plantaža. Naročito su kvalitetan prinos imale autohtone sorte Vranac, Krstač, Žižak i Kratošija. Uz brojne svjetske sorte kakve su Cabernet, Merlot, Chardonnay, Pinot Blanc, Shirah, Sauvignon blanc, Petit verdo i druge, koje su takodje i imale odličnu berbu, Plantaže su dobile osnovu za izuzetna vrhunska vina iz Berbe 2015. Ukupno je ubrano 19.691.857 kg vinskog i stonog grožđa što je čak 40 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Takođe, odličan i po kvalitetu i kvantitetu bio je  rod stonog grožđa (ubrano 2.629.069 kg, što je 24% više u odnosu na prošlu godinu) i breskve i nektarine, koje je ubrano 1.339.618 kg, što je za 22% više u odnosu na prošlu godinu i predviđeni plan, pa se i ovdje ostvario odličan poslovni rezultat jer je cjelokupan prinos realizovan na tržištu.

Takodje pozitivna karakteristika poslovanja Kompanije “Plantaže” je, prema ocjeni Odbora direktora, nastavljen trend značajnog smanjenja ukupnih troškova poslovanja, a što je, rezultat ekonimičnosti u poslovanju, kroz efikasno gazdovanje svim raspoloživim resursima, uz maksimalnu zaštitu životne sredine, postignut radom i posvećenošću zaposlenih u Kompaniji.

Odbor direktora je posebno ohrabren rezultatima prodaje flaširanih proizvoda, te činjenicom da je primjenom i usvajanjem novih tehnologija prodaje i novom kadrovskom strukturom ovog sektora, Kompanija na ovom polju ostvarila 14% bolji rezultat u prvih devet mjeseci 2015. godine u odnosu na prethodnu, te da je ostvaren prihod od 12.835.751 eura od prodaje samo ovih proizvoda, kao i da je ostvaren trend rasta ove prodaje na domaćem i gotovo svim stranim tržištima u preko 30 država. Ovako ostvaren rezultat ima posebnu težinu jer je ostvaren u vremenu ekonomske krize, krize na tržištu vina i izuzetno agresivne konkurencije na svim tržištima.

Povodom usvajanja rezultata poslovanja predsjednik Odbora direktora Kompanije “13. Jul Plantaže” prof. dr. Veselin Vukotić, je saopštio: “Zadovoljni smo rezultatima poslovanja Kompanije “13. Jul Plantaže” ostvarenim u prvih 9 mjeseci 2015. Rezultati su prema svim pokazateljima snažno opravdali povjerenje koje je odbor imao prema viziji i strategiji menadžmenta Kompanije, bez obzira na uobičajeno negativan rezultat karakterističan za poslovanje vinogradarsko-vinarske branše u prvom dijelu godine kada su povećani troškovi a smanjeni prihodi.  Očekujemo da se pozitivan rezultat poslovanja Plantaža još uveća do kraja godine, čime ćemo u potpunosti potvrditi da smo na pravom putu, sa jasnom poslovnom strategijom usmjerenom ka dugoročnom i stabilnom rastu i razvoju Kompanije, ka ostvarivanju dobrih poslovnih rezultata i daljem jačanju vodeće pozicije koju naši proizvodi imaju na crnogorskom tržištu, tržištu regiona, kao i sve značajnijem mjestu aktera na medjunarodnom tržištu vina i  vinskih proizvoda.”   

 

 

 

 

Recent Posts