Centar za kulturu Tivat, 21.03.2019. Danijel Cerović

Centar za kulturu Tivat, Danijel Cerović

još

Mart 21, 2019 8:00 pm

Centar za kulturu Tivat

Luke Tomanovića 4, Tivat

069 342 799

MEĐUNARODNI DAN STARE MUZIKE !! 
Mala sala CZK / DTV Partizan – Četvrtak – 21.mart – 20:00h
Centar za kulturu Tivat priređuje
K o n c e r t .. ♫ ♪ ♫
Umjetnik – DANIJEL CEROVIĆ / gitara
Na repertoaru – Silvius Leopold Weiss
Ulaz – S l o b o d a n

Posljednji Događaji