Ova crnogorska opština za šesto i više novorođene djece dodjeljuje 10.000 eura pomoći

Majka koja rodi treće dijete dobija 300 eura od Opštine Berane, za četvrto novorođeno dijete 400 eura, zatim 500 eura za peto dijete, dok za šesto i više novorođene djece dodjeljuje se, u vidu sredstava za poboljšanje uslova za život na selu i razvoja poljoprivrednih domaćinstava kroz adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta, iznos od 10.000 eura, čije namjensko korišćenje kontroliše opštinska Komisija, kazala je sekretarka za opštu upravu i društvene djelatnosti Danijela – Danka Marković.

Marković je u izjavi za opštinski sajt  istakla da je Odluka o socijalnim davanjima jedna od mjera lokalne uprave donijetih u cilju popravljanja socijalne slike u Beranama. Ta odluka, ocijenila je ona, ima dugoročne pozitivne efekte i u beranskoj opštini su uvjereni da puno znači jednoj porodici da kupi osnovne stvari, koje su potrebne za dijete.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju majke koje su državljanke Crne Gore sa prebivalištem u trajanju od najmanje godinu dana prije rođenja djeteta, i to u sledećim naseljima na teritoriji opštine Berane: Babino, Bastahe, Bubanje, Buče, Budimlja, Crni Vrh, Crvljevine, Dapsiće, Donja Ržanica, Donje Zaostro, Dragosava, Glavaca, Goražde, Gornje Zaostro, Jašovići, Kaludra, Kurikuće, Lazi, Lubnice, Lužac, Mašte, Mezgale, Orah, Petnjik, Praćevac,Radmuževići, Rovca, Rujišta, Skakavac, Štitari, Tmušići, Veliđe, Vinicka, Vuča, Zagorje, Zagrad i Zagrađe.

Da bi se ostvarilo ovo pravo, kako je pojasnila Marković, potrebno je podnijeti zahtjev Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti za ostvarivanje pomoći. Obrazac zahtjeva se može preuzeti u zgradi Opštine, u Građanskom birou.

“Uz zahtjev, u roku od 30 dana od rođenja djeteta, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju: izvode iz knjige rođenih za djecu, fotokopiju lične karte i uvjerenje o prebivalištu majke, zatim uvjerenje o kućnoj zajednici i uvjerenje mjesne zajednice da majka ima prebivalište u toj MZ i to godinu dana prije rođenja djeteta, kao i broj žiro računa.Moram dodati i to da nam je žao što građani nisu bili u dovoljnoj mjeri upoznati sa ovom Odlukom ranije, te su sa zakašnjenjem predavali zahtjeve što je rezultiralo nemogućnošću da ostvare pravo na nakandu. Da se to ne bi dešavalo ubuduće, u toku je izrada flajera, putem kojih će se građani informisati, a koji će biti podijeljeni porodicama u mjesnim zajednicama koje obuhvata pomenuta Odluka”, kazala je Marković.

Istom Odlukom je predviđena i jednokratna novčana pomoć pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe.

“Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju državljani Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane, a koji se nalaze u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji i nisu korisnici MOP-a. Tu se misli, u jednom dijelu, na pomoć u vidu nabavke osnovnih životnih namirnica, ogrijeva, odjeće, obuće i sredstava za ličnu higijenu, dok postoje specifične situacije, nastale usljed teške invalidnosti, smrti i iznenadne i teške bolesti, kada je pomoć Opštine takođe neophodna”, navela je Marković i dodala da se zahtjev za ostvarivanje jednokratne pomoći podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Građanskog biroa Opštine Berane.

Petogodišnje dijete preživelo dan u pustinji

“Uz isti je potrebno priložiti: dokaz o zdravstvenom stanju, ukupnim prihodima i broju članova domaćinstva i druge dokaze koji potvrđuju teško materijalno stanje u kojem se nalazi pojedinac ili porodica.Predaja zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom obavlja se takođe u Građanskom birou svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati.Visina iznosa zavisi od finansijskih mogućnosti Opštine a pomoć, takođe, može biti realizovana i u robi, ukoliko Komisija za socijalna davanja, koja je oformljena za te namjene u sklopu Sekretarijata, nakon uvida u dokumentaciju i izlaska na teren, procijeni tako. Ono što je važno napomenuti jeste da isto lice, na godišnjem nivou, maksimalni iznos koji može dobiti jeste 300 eura.”, pojasnila je Marković za sajt Opštine Berane.

(Volim Podgoricu)

Recent Posts