podgorica

Ostro reagovanje NVO Zastita gradjana na izjavu sekretara Marka Rakocevica

Nevladina organizacija “Zaštita gradjana”, inicijalno nastala protestom gradjana Tološa zbog postavljanja bazne stanice u njihovom naselju, oštro reaguje povodom jučerašnjeg čina sekretara podgoričkog Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Marka Rakočevića. Gospodin Rakočević je izjavio da se iza  potpisa više od hiljadu gradjana Tološa nalazi politička pozadina. NVO “Zaštita gradjana” će pokušati u što kulturnijoj formi da pojasni gospodinu Rakočeviću i javnosti šta on to radi, ali početak mora biti kristalno jasan Gospodine Rakočeviću sram vas bilo”.

Mi smo od nedavnog nastanka nekoliko puta naglašavali, a tako smo dogovarali i sa potpisnicima peticije protiv postavljanja bazne stanice u Tološima, da nećemo dozvoliti da nam se prilijepi bilo kakva politička konotacija kako ne bi kakav pokvareni lobista mobilnih operatera odvukao pažnju sa velikog problema opasnog zračenja. Spremili smo se za to ali nijesmo znali da li će nakon naših jasnih ograda od političkih partija neko se usuditi da radi tu jeftinu manipulaciju. Ali eto, pojavio se takav čovjek, gospodin Marko Rakočević.

Nije ovo politička priča gdje je legitimno da se vi borite za stavove vaše partije, ali ovo nije stav vaše partije gospodine Rakočeviću. To što vi branite je interes mobilnih operatera a na štetu gradjana i to što vi radite se naziva korupcija, a ako nije korupcija onda objasnite zdravomislećim ljudima što je. Neko je u tom nizu, korumpiran ili izlobiran da radi tako nešto. Mi Vama gospodine Rakočevićiu obećavamo da ćemo taj lanac potencijalne korumpiranosti izvesti na čistac. Mi ne znamo da li ste Vi direktno korumpirani ili to činite nekome ko jeste na neki način. Ako nijeste korumpirani, šta ste dobili ovim ? Je li vas neko potapšao po ramenu i rekao “bravo majstore”, jeste li nakon toga u sebi slavodobitno pomislili kako ste vi veliki politički maher koji je znalac za političke manipulacije ? Ako nijeste korumpirani, onda ste Vi spremni da zbog tog nečijeg “odozgo blagonaklonog pogleda” zračite našu djecu, svoju djecu….Mislite li da zračenja koje Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila moguće kancerogenim, biraju selektivno djecu članova DPS-a, DF-a, Demokrata……    

Mi se nećemo zaustaviti, gledaćete nas često sa tim što ćemo da personalizujemo potencijalno izlobirane i objasnimo Gradonačelniku Stijepoviću da su mu opasni takvi savjetnici kao Vi, da su oni ti koje prave štetu svojoj partiji, da zbog takvih se žale i pripadnici vaše partije. Gledaćemo da objasnimo odgovornima u Vladi šta je pozadina čitave priče, tako da je vaša priča jeftina i da je to pozadina kojom pokušavate da Vi zapravo prevarite vaše odbornike i poslanike a neko dobije benefite od mobilnih operatera.

Kad smo skupljali potpise nijesmo se politički prebrojavali ni ko ih skuplja ni ko ih daje, ali budite sigurni gospodine Rakočeviću da kad dodjemo da protestujemo onda ćemo zamoliti naše drage komišije, koji su pripadnici vladajuće partije, da ponesu svoje članske knjižice i pa da vidimo kako ćete im objasniti da su oni bili naivni i neko ih izmanipulisao. Oni su u strahu za svoje porodice a trebali bi i Vi biti. Vi i takvi ćete biti nama stalno sinonim za potencijalno korumpirane ili one koji čekaju “blagonakloni pogled odozgo” i kojima je to preče i od sopstvenog djeteta.

Pružili smo ruku svima, i naravno mobilnim operaterima, i hoćemo samo da se problem rješava na dobrobit gradjana, a budite sigurni da ćete nas stalno gledati i nećemo zaboraviti niti Vas niti vama slične.

Mi smo tek počeli !

 

 

 

Nijesu valjda i gradska groblja privremeni objekti ?!

 

Gospodine Rakočeviću, dio člana 7. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata na koji se poziva Opštinska odluka kojom se bazne stanice za mobilnu telefoniju sa pratećom opremom proglašavaju privremenim objektima, glasi: “Lokalnim objektima od opšteg interesa smatraju se: vodovodna, telekomunikaciona i kanalizaciona infrastruktura, toplovodi; opštinski putevi (lokalni i nekategorisani) i prateći objekti; ulice u naseljima i trgovi; parking prostori, pijace; gradska groblja; podzemni i nadzemni prolazi; javne garaže; objekti distributivne mreže naponskog nivoa do 35 kV, javna rasvjeta; javne i zelene površine i gradski parkovi; ski-liftovi, žičare koje se grade na teritoriji jedne lokalne samouprave, objekti ruralnog razvoja (poljoprivredni, seoskog stanovanja i turizma, stočarstva, vinogradarstva, voćarstva) i dr.”

Očigledno je da su nabrojani objekti trajni a ne privremeni jer, nijesu valjda, gospodine Rakočeviću i gradska groblja privremeni objekti, zatim gradski parkovi I slično. Dakle, očigledno je i laiku da ovo nijesu privremeni objekti i da je Opštinska odluka nezakonita.

Recent Posts