Obilježavanje 13. godišnjice rada NVU „Zračak nade“

Nevladino udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ obilježilo je sinoć u Pljevljima trinaestu godišnjicu rada. Djeca sa smetnjama u razvoju, njihovi drugovi volonteri, roditelji, saradnici i zaposleni su tokom druženja napravili osvrt na prethodne godine i realizovane aktivnosti. Svi dosadašnji uspjesi nas obavezuju da nastavimo sa radom koji nas vodi ka ostvarenju vizije našeg Udruženja. Druženje uz muziku, smijeh i igru obećavaju još mnogo godina rada koje će biti ispunjene novim uspjesima, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života djece sa teškoćama u razvoju i povećane uključenosti u društveni život zajednice. Dijete sa smetnjama u razvoju ima pravo na posebnu njegu, obrazovanje i osposobljavanje za rad koji će mu obezbijediti potpun i dostojan život i postizanje za njega najvišeg stepena samostalnosti i socijalne integracije. U stvarnosti, u odnosu prema djeci sa teškoćama u razvoju su prisutne predrasude, nedovoljna informisanost i neadekvatna zakonska regulativa u oblasti obrazovanja i zdravstvene i socijalne zaštite.

Zračak nade“ je NVU osnovana 1. februara 2002. godine i bavi se poboljšanjem položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju i njihovom integracijom u društvenu sredinu. Udruženje zastupa stav da djeci sa teškoćama u razvoju treba pružiti izjednačene šanse za odrastanje kao i drugoj djeci da bi se, kada odrastu, uključili ravnopravno u socijalnu, političke, ekonomsku i ostale sfere života. Prema zvaničnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, deset odsto populacije ima neku vrstu invaliditeta. U Crnoj Gori ne postoji zvanična evidencija o djeci sa teškoćama u razvoju, ali se po statistici Svjetske zdravstvene organizacije očekuje da ih ima oko 20 hiljada sa nekom vrstom smetnje u razvoju, a sa ozbiljnijim stepenom smetnje od sedam do deset hiljada.

 

Recent Posts