nasledstvo

Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo

Sigurna ženska kuća izradila je spot “Ne dijeli djecu, podijeli nasledstvo”, sa ciljem da doprinese mijenjanju običajnog prava u našoj zemlji.

Kako je saopšteno iz te organizacije, žene u Crnoj Gori i dalje ne ostvaruju imovinska prava, iako su zakonom izjednačene sa muškarcima.

“Običajno pravo odricanja od imovine u korist muških članova porodice je jače od zakona. Podsjećamo, naše istraživanje je pokazalo da iako 82 odsto gradjana/ki Crne Gore smatra da porodična imovina treba pripasti muškarcima i ženama podjednako, ipak samo njih 25 odsto misli da se to dešava u realnosti”, navode u Sigurnoj ženskoj kući.

Spot je nastao u okviru projekta “I u rod i u dom – snagom zakona protiv imovinskog običajnog prava”, koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Pogledajte.

Recent Posts