Kvalitetno predškolsko obrazovanje za svako dijete u Crnoj Gori!

PODGORICA, 27. OKTOBAR, 2015. – Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks i ministar prosvjete Predrag Bošković, 27. oktobra u 9.00 sati, otvoriće konferenciju „Kvalitet, inkluzija i inovacije – temelji budućnosti“ koja će se održati u Hotelu „Ramada“  (Kongresni Centar Milenijum) u Podgorici.

Ovaj jednodnevni događaj biće posvećen sagledavanju kvaliteta obrazovanja u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na tri važna aspekta: rano i predškolsko obrazovanje, inkluzija djece sa smetnjama u razvoju i uloga škole u razvoju emocionalnih i socijalnih vještina učenika.

Eminentni predstavnici međunarodne akademske zajednice, kao što su Aidan Thompson iz Jubilej centra za karakter i vrline Univerziteta u Birmingemu, i Jan Peeters, koordinator Centra za inovacije u ranom uzrastu pri Odsjeku za studije o socijalnoj brizi Univerziteta u Gentu (Belgija), govoriće o  najboljim praksama i inovativnim pristupima u nastavi i učenju.

Glavna govornica Pia Rebello Britto, viša savjetnica za obrazovanje u sjedištu UNICEF-a u Njujorku i vanredna profesorica Univerziteta u Jejlu, ukazaće na naučne dokaze o važnosti ranog razvoja i obrazovanja za dobrobit djeteta, kao i na poziciju ovog segmenta obrazovanja u globalnim politikama.

Konferencija će biti prilika za predstavnike svih vrtića i osnovnih škola u Crnoj Gori, Ministarstva prosvjete i Zavoda za školstvo da razgovaraju o postojećim dobrim praksama i o narednim koracima za ubrzanje reforme obrazovnog sistema.

Konferencija je peti događaj koji se organizuje od jula 2014. godine, sa ciljem da se još jednom istakne da uspjeh društva u cjelini zavisi od kvaliteta obrazovanja na svim nivoima, te da inicijative za kvalitetno obrazovanje treba da budu jedna od prioritetnih razvojnih oblasti Crne Gore.

Foto: Bigstock

Recent Posts