Kampanja „ZAUSTAVIMO NASILJE“ u Pljevljima i na Žabljaku

U okviru kampanje UNICEF-a i Vlade Crne Gore „Zaustavimo nasilje“, uz podršku EU i Telenor fondacije, u četvrtak 27. aprila, biće organizovani javni razgovori na temu odnosa roditelja i djece u skupštinskoj sali zgrade opštine u Pljevljima u 11.00 sati, kao i u skupštinskoj sali zgrade opštine na Žabljaku u 14.30 sati.

Tim povodom će građani Pljevalja i Žabljaka imati priliku da sa stručnjacima iz Udruženja psihologa, kao i gradonačelnicima ovih opština – Mirkom Đačićem u Pljevljima i Veselinom Vukićevićem na Žabljaku, šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžaminom Perksom i izvršnom direktoricom NVO “Roditelji” Kristinom Mihailović razgovaraju o odnosima u porodici i dobrim praksama roditeljstva.

Dejan Miličić, direktor Radio televizije Pljevlja, pridružiće se javnom razgovoru u ulozi prijatelja kampanje Zaustavimo nasilje.

U skladu sa porukom većine građana Crne Gore (77%) koji smatraju da roditeljima treba pružiti pomoć u vaspitavanju djece bez nasilja, kroz lokalne događaje, kampanja „Zaustavimo nasilje“ poziva cijelo društvo, a posebno stručnjake, da se ujedine s roditeljima u potrazi za rješenjima koja će omogućiti i roditeljima i djeci da rastu zajedno.

 

„Iz naučnih saznanja i međunarodnih iskustava znamo da obrazovanje o dobrim praksama roditeljstva, prenatalne i postnatalne kućne posjete preko patronažne službe i predškolsko obrazovanje mogu da spriječe i ublaže uticaj nasilja i nepovoljnih iskustava u djetinjstvu“, poručuje Perks.

U Pljevljima će, tom prilikom, biti otvorena izložba Muzej porodičnih sjećanja, koja dijeli porodična sjećanja sa građanima širom Crne Gore u želji da svaka porodica bude mjesto s više podrške, ljubavi i poštovanja za svakog njenog člana.

Kampanja „Zaustavimo nasilje“ zasniva se na nacionalno reprezentativnom istraživanju UNICEF-a iz decembra 2016. koje pokazuje da je generalno visoka tolerancija društva prema nasilju. Između ostalog, većina građana (77%) smatra da roditelji ne treba da dozvole djetetu da preispituje njihove odluke. Cilj kampanje je podizanje svijesti da nenasilno vaspitavanje djeteta ni približno ne znači podsticanje popustljivog roditeljstva.

 

 

 

Za više informacija kontaktirati:

Vladana Jovanovića, koordinatora komunikacija za razvoj UNICEF-a, [email protected] , 069 187 626

 

AGENDA 

Javni razgovor o roditeljima i djeci u okviru kampanje „Zaustavimo nasilje“

Opština Pljevlja,  skupštinska sala

četvrtak, 27. april 2017. g. u 11:00 časova

 

 

 

11:00-11:02     Animacija sa ključnim nalazima istraživanja o stavovima javnosti na temu nasilja nad djecom u Crnoj Gori

 

11:02-11:07     Govor g. Mirka Đačića, predsjednika Opštine Pljevlja

 

11:07-11:17     Govor g. Bendžamina Perksa, šefa predstavništva UNICEF za Crnu Goru

 

11:17-11:22     Govor gđe Dragane Šljukić, NVO “Udruženje psihologa“

 

11:22-11:27     Govor gđe Kristine Mihailović, izvršne direktorice NVO “Roditelji”

 

11:27-11:32     Govor g. Dejana Miličića, direktora lokalnog javnog emitera Radio televizija Pljevlja i prijatelja kampanje

 

11:32-11:45     Diskusija (pitanja publike i medija)

 

KRAJ

 

 

Javni razgovor o roditeljima i djeci u okviru kampanje „Zaustavimo nasilje“

Opština Žabljak,  skupštinska sala

četvrtak, 27. april 2017. g. u 14:30 časova

 

 

 

14:30-14:32     Animacija sa ključnim nalazima istraživanja o stavovima javnosti na temu nasilja nad djecom u Crnoj Gori

 

14:32-14:37     Govor g.Veselina Vukićevića, gradonačelnika Opštine Žabljak

 

14:37-14:47     Govor g. Bendžamina Perksa, šefa predstavništva UNICEF za Crnu Goru

 

14:47-14:52     Govor gđe Dragane Šljukić, NVO „Udruzenje psihologa“

 

14:52-14:57     Govor gđe Kristine Mihailović, izvršne direktorice NVO “Roditelji”

 

14:57-15:15     Diskusija (pitanja publike i medija)

KRAJ

Recent Posts