Kad bi mogli svi u bankare: Najveće plate u sektoru finansija, najmanje u trgovini

U julu je prosječna zarada bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori iznosila 508 eura.

Najniže prosječne zarade u prethodnom mjesecu bile su u sektorima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, kao i trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala, gdje su iznosile 343 odnosno 362 eura. Najvišom prosječnom zaradom mogu da se pohvale zaposleni u sektoru finansija jer je iznosila 1.011 eura, objavljeno je u Mjesečnoj analizi MONSTAT-a.

Značajno veću zaradu od prosjeka u julu su primili zaposleni u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i to 845 eura. Zaposleni u sektorima informisanje i komunikacije u prosjeku su primili 690 eura, vađenju ruda i kamena 689, poslovanju s nekretninama 679 eura.

Prosječna zarada manja od 600 eura bila je u sektorima državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 587 eura, zdravstvena i socijalna zaštita 562 eura, saobraćaj i skladištenje 553 eura i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 545 eura.

Manje od 500 eura prilimi su zaposleni u sektorima obrazovanje 485 eura, snabdijevanje vodom , upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slično 478 eura, građevinarstvo 464 i ostale uslužne djelatnosti 456 eura.

Značajni manju platu od državnog prosjeka u julu dobili su zaposleni u sektorima usluge smještaja i ishrane 427, stručne, naučne i tehničke djelatnosti isto 427 eura, umjetnost i rekreacija 426 eura, prerađivačka industrija 403 eura, trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 362, administrativne i pomoćne i uslužne djelatnosti 343 eura.

U Titvu zarada 1,7 puta veća nego u Petnjici

Što se tiče opština najvišu prosječnu zaradu u julu primili su zaposleni u Tivtu 638 eura, a najnižu u Petnjici 383 eura.

Veću zaradu od državnog prosjeka primili su zaposleni u sljedećim opštinama Baru 518 eura, Budvi 534 eura, Pljevljima 519 eura, i Podgorici 533 eura.

U Mjesečnoj analizi MONSTAT-a navodi se da su nižu zaradu od 508 eura dobili zaposleni u Andrijevici 421 eura, Beranama 457, Bijelom Polju 416, Cetinju 475, Danilovgradu 436, Herceg Novom 414, Kolašinu 439, Kotoru 494, Mojkovcu 495, Nikšiću 490, Plavu 486, Plužinama 480, Rožajama 468, Šavniku 437, Ulcinju 425 i Žabljaku 495 eura.

Sindikat zdravstva već duže vrijeme pokušava da se izbori za veće zarade ali za sada je još neizvjesno mogu li zdravstveni radnici u skorije vrijeme očekivati veće zarade. Prije nekoliko dana minsitar prosvjete Damir Šehović je najavio da prosvjetni radnici od naredne godine mogu očekivati veće zarada, i naglasio će narednih dana biti formirana radna grupa koja će se baviti usklađivanjem zarada u prosvjeti.

Podsjećamo da je ranije najavljeno da će od naredne godine biti povećana minimalna zarada sa sadašnja 193 na 250 eura, pa se može očekivati i da prosječne zarade porastu.

NEMA VIŠE TELEFONA U ŠKOLI đaci od danas u klupama bez MOBILNIH

Broj zaposlenih

Prema zvaničnim podacima MONSTAT-a u Crnoj Gori broj zapsolenih iznosi 198.987, a nezaposlenih 41.755.

Ubjedljivo najviše građana Crne Gore radi u trgovini 38.784 što je skoro 20 odsto od ukupnog broja zaposlenih.
U sektoru poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo evidentirano je 1.978 zaposlenih, vađenju ruda i kamena 1. 440, prerađivačkoj industriji 12.622 , snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 2.827 , snabdijevanju vodom, upravljanju otpadnim vodama, kontrolisanju procesa uklanjanja otpada 5.140, građevinarstvu 12.139, saobraćaju i skladištenju 11.803, uslugama smještaja i ishrane 22.314, informisanju i komunikacije 5.269, finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 4.278, poslovanje s nekretninama 1.640, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 8.571, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12.760, državna upravi i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 21.978, obrazovanje 13.115, zdravstvena i socijalna zaštita 12.567, umjetnost, zabava i rekreacija 5.502 i ostale uslužne djelatnosti 4.260.

Broj zaposlenih po opštinama

U Andrijevici je zaposleno 521 građana, Baru 12.440, Beranama 4.521, Bijelom Polju 7.737, Budvi 18.219, Cetinju 3.423, Danilovgradu 3.634, Herceg Novom 11.619, Kolašinu 1.353, Kotoru 7.886, Mojkovcu 1.119, Nikšiću 13.776, Plavu 1.213, Pljevljima 5.665, Plužinama 478, Podgorici 90.054, Rožajama 2.738, Šavniku 268, Tivtu 6.091, Ulcinju 5.446 i Žabljaku 786.

Za Petnjicu nisu objavljeni podaci o broju zaposlenih.

(CDM)

Recent Posts