Izrada politika zasnovanih na podacima u korist sve djece u Crnoj Gori

U utorak, 2. februara, u 09.30 časova, ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks, u Eko zgradi Ujedinjenih nacija, otvoriće radionicu o izradi politika zasnovanih na podacima.

Profesorica Franciska Gasman sa Mastriht univerziteta održaće radionicu namijenjenu visokim zvaničnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i direktorima centara za socijalni rad.

Prema šefu predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžaminu Perksu, “za pravu demokratsku tranziciju potrebno je da se odluke ne donose na osnovu mišljenja, već na osnovu globalnih naučnih saznanja i pouzdanih podataka. Ovo je od suštinske važnosti za ostvarivanje ljudskih prava i obezbjeđivanje kvalitetnog života svakom građaninu.”

Prema mišljenju profesorice Gasman, “korišćenje podataka za osmišljavanje i procjenu uticaja politika ne zavisi od bogatstva jedne zemlje, jer i neke od najsiromašnijih zemalja vrše procjenu uticaja politika”. Takođe, Gasman ističe da je “za Vladu Crne Gore od ključnog značaja da dokaže da javna potrošnja na socijalnu i dječju zaštitu ostvaruje svoje ciljeve na najefikasniji mogući način. Sistematično i redovno praćenje i procjena uticaja politika od suštinske je važnosti i doprinosi transparentnosti rada Vlade”.

Izrada politika zasnovanih na podacima unaprjeđuje relevantnost, efikasnost i efektivnost reformi. Pouzdani podaci pomažu donosiocima odluka da odrede prioritete u odnosu na mnogobrojne zahtjeve građana. Takođe, odabir najisplativijih politika treba da bude zasnovan na naučnim podacima.

UNICEF će nastaviti da pruža podršku relevantnim akterima da dobiju i koriste pouzdane podatke za osmišljavanje, praćenje i procjenu uticaja politika koje vode ka pozitivnim promjenama u životima sve djece u Crnoj Gori.

Recent Posts