POMORSKI MUZEJ, STARI GRAD

  • pomorski muzej kotor
  • pomorski muzej kotor
  • pomorski muzej kotor

Description

Description

Pomorski muzej (Museum Maritimum) Crne Gore u Kotoru nastao je postepenim razvitkom prvobitne zbirke Bratovštine “Bokeljska mornarica”, utemeljene oko 1880. godine, koja je od 1900. godine otvorena za javnost, a 1938. godine preuređena i otvorena na prvom spratu sadašnje muzejske zgrade, da bi tek nakon završetka Drugog svjetskog rata u godinama od 1949-1952. godine čitava zgrada, barokna palata plemićke porodice Grgurina iz početka XVIII vijeka, bila kompletno restaurirana i adaptirana za potrebe Muzeja.

U okviru muzeja postoje tri zbirke: pomorsko-tehnička, istorijsko-umjetnička i etnološka, koja pored pomorske tradicije dočarava raskošne enterijere kotorskih palata, umijeće kotorskih zanatlija i bogatstvo tradicionalne narodne umjetnosti.

Katastrofalni zemljotres 15. aprila 1979. godine prekinuo je redovnu djelatnost Muzeja, jer je zgrada pretrpjela znatna oštećenja, da bi u godinama od 1982-1984. bili obavljeni sanacioni, konzervatorski i restauratorski radovi, a Pomorski Muzej je poslije petogodišnjeg perioda obnove nastavio sa radom.

Ulaznice: Odrasli (korišćenje slušalica na 5 jezika) – 4,00 eura Djeca – 1,00 euro Grupe (više od 10 osoba) – 1,30 eura Korišćenje slušalica (na 5 jezika) – 2,00 eura

Posebne usluge: Korišćenje odjeljenja za hendikepirane u prizemlju Muzeja. Fotoaparati i video kamere ne mogu se koristiti u Muzeju bez dozvole rukovodioca Institucije.

Vodička služba: U van sezoni potrebno je najaviti dolazak određenih grupa.

Parkiralište za automobile: U blizini starog grada.

Profesionalno osoblje: mr Mileva Pejaković-Vujošević, Muzejski savjetnik, Direktor Muzeja, Vasija Rapovac, Sekretar, Petar Palavršić, kustos, Radojka Janićijević, muzejski savjetnik, Jelena Karadžić, kustos, Milica Vujović, konzervator, Smilja Strunjaš, konzervator Slavko Dabinović, bibliotekar.

Contact

Contact

Location

POMORSKI MUZEJ, STARI GRAD
Get directions

Contact

POMORSKI MUZEJ, STARI GRAD