Manastir Stanjevići

Description

Description

Manastir sa crkvom Sv. Trojice  nalazi se iznad sela Pobori, na južnim padinama Lovćena. Prvi put se pominje početkom XVIII vijeka, kada je vladika Danilo Petrović obnovio ruševine nekadašnjeg dvora Crnojevića i sagradio crkvu. U to doba manastir je bio važan duhovni i politički centar.

Izvjesne popravke i dogradnju vršene su u vrijeme  mitropolita Save Petrovića. Tu je, krajem XVIII vijeka osnovao svešteničku školu, koju je pohađao Sveti Petar Cetinjski. Njegoš je u doba svoje vladavine bio prinuđen da proda manastir Austrijancima, kojima je služio kao moćan fortifikacioni objekat. Od tada počinje proces njegovog propadanja. Monumentalni kompleks više je ličio na kasarnu nego na manastir.

Nakon obnove urušenih objekata krajem XX vijeka, u manastiru Stanjevići aktiviran je monaški život.

Contact

Contact
  • Address
    Pobori
  • Category
    Znamenitosti
  • Location
    Budva

Location

Manastir Stanjevići
Get directions

Contact

Manastir Stanjevići