General Danilo Jauković dobija ulicu u Podgorici?

Klub odbornika Demokrata Glavnog grada podnio je predlog Savjetu za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine Glavnog grada, da jedna ulica u Podgorici nosi ime po Danilu Jaukoviću.

Danilo Jauković je rođen 19. decembra 1918. godine u Bukovici kod Šavnika. Bio je istoričar, učesnik Narodnooslobodilačke borbe, general-potpukovnik JNA i narodni heroj Jugoslavije. Nakon II svjetskog rata se nalazio na odgovornim dužnostima u JNA, a neprekidno je bio i aktivni društveno-politički radnik. Objavio je veći broj naučnih i publicističkih radova iz istorije NOR i vojne teorije.

“Istovremeno, izučavao je istoriju NOB, završio 3. stepen studija i 1965. godine postao magistar istorijskih nauka. Objavio je više naučnih i publicističkih članaka iz istorije NOR i vojne teorije. Sarađivao je u “Vojno-istorijskom glasniku” (1958—1961) i u monografijama “Prilog u krvi” (1969) i “Treća proleterska sandžačka brigada” (1987)”,navodi se u saopštenju Demokrata.

Jauković je bio član Centralnog komiteta SK Crne Gore, delegat u Saveznom vijeću Skupštine SFRJ i član Glavnog odbora Saveza rezervnih vojnih starješina Jugoslavije.

“Dva puta je bio član konferencije organizacije SKJ u JNA. U JNA je obavljao dužnosti komesara divizije, komandanta vojne škole i komandanta Vojnog područja Titograd. Imao je čin general-potpukovnika JNA. Iznenada je preminuo 9. jula 1977. godine prilikom planinarenja na Žabljaku. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i mnogih jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja odlikovan je 13. marta 1945. godine”, zaključuje se u saopštenju.

Zabranjena reklama koju treba da vidi ceo svijet

General Danilo Jauković, ostao je upamćen po neizmjernoj ljubavi prema Durmitoru i predanoj borbi da unaprijedi život u ovom kraju izgradnjom saobraćajne infrastrukture. Zahvaljujući njegovom angažmanu Durmitorski kraj je šezdesetih godina prošlog vijeka dobio prve asfaltirane puteve ka Šavniku i Nikšiću. Upravo on je predložio i pokrenuo izgradnju puta Risan – Žabljak, koji je završen prije dvije godine.Upamćen je kao strastveni zaljubljenik u planinarstvo a igrom sudbine život je skončao upravo na usponu na Bobotov kuk.

(Mondo)

Recent Posts