Nadograđena strategija Triglav grupe do 2020. godine i poslovni plan za 2017. godinu

Triglav grupa (u okviru koje posluje i crnogorsko Lovćen osiguranje) je objavila strategiju za period 2017-2020. i plan poslovanja za 2017. godinu. Pomoću vizija, vrijednosti i strateških ciljeva zacrtala je svoj put u pravcu savremene, inovativne i dinamične osiguravajuće i finansijske grupacije, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regionu. Vizija Grupe je dinamički razvijati nove načine poslovanja, koji su osnov odgovornog dugoročnog razvitka osiguravajuće firme, i istovremeno poslovati profitabilno i bezbjedno.

 

Misija Triglav grupe i do 2020. godine ostaje »Stvaramo bezbjedniju budućnost«. Grupa je stvara za svoje dionike, dok će razvoj vodeće osiguravajuće i finansijske grupacije u regionu jugoistočne Evrope biti odgovoran i usmjeren na održivost. Tim od preko pet hiljada angažovanih saradnika, koji je temelj realizovanja vizije i strateških ciljeva, povezuju zajedničke vrijednosti koje su dio kulture Triglav grupe: bezbjednost, odgovornost, stručnost, jednostavnost i savremenost.

Glavne strateške djelatnosti su osiguranja i upravljanje imovinom. Na kraju strateškog perioda Grupa će na postojećim tržištima u regionu jugoistočne Evrope biti vodeći ponuđač inovativnih i cjelokupnih proizvoda osiguravajućih usluga i upravljanja imovinom.

 

Klijentima prilagođeno poslovanje u pravcu digitalizacije, prisutnosti na svim kanalima i usluga asistencije

U centru svih aktivnosti Grupe su klijenti s kojima će se u Triglavu postupati individualno prateći ih na sveukupnom cjeloživotnom korisničkom putu.  Za njih i uzimajući u obzir njihove promijenjene navike prilagođavaće se sve više digitalizovani procesi i razvijati inovativne usluge i proizvodi. Težiće se za tim da oni budu jednostavni i na raspolaganju na svim kanalima, dakle korištenjem veba preko tradicionalnih i digitalnih pristupa. I ubuduće ćemo ponudu osiguranja nadograđivati uslugama asistencije.

U drugoj djelatnosti – upravljanju imovinom, Triglav će biti strateški usmjeren na povećavanje obima sredstava u upravljanju odnosno udjela imovine kojom upravlja za pojedinog klijenta.

 

Uspješno i profitabilno poslovanje uz jačanje konkurentskih prednosti

Finansijski stabilno poslovanje biće profitabilno i usmjereno na povećanje vrijednosti Triglav grupe. U osnovnoj djelatnosti osiguranja poslovanje će biti dugoročno profitabilno, a prosječni ciljni kombinovani kvocijent imovinskih osiguranja iznosiće oko 95 %. U 2020. godini profitabilnost kapitala (ROE) Grupe prelaziće 10 %. Učinkovito i cjelovito vladaće se rizicima, obezbjeđivati učinkovitost troškova, finansijska stabilnost i adekvatnost kapitala Grupe. Cilj je sačuvati dobivene ocjene boniteta u oblasti A. Kriteriji dividendne politike i smjernice u oblasti upravljanja kapitalom Triglav grupe ostaju neizmijenjeni.

U svom radu Grupa će da koristi i jača konkurentske prednosti. One se temelje na snažnoj, povjerenja vrijednoj trgovačkoj marki, velikom portfoliju korisnika usluga i proizvoda, razgranatim i razvijenim prodajnim kanalima, kvalitetnoj paleti proizvoda i usluga te na brzoj likvidaciji šteta. Triglav se značajno razlikuje od konkurenata i po odnosu prema tržištu, jer je njegova usmjerenosti na tržišta regiona dugoročna te zbog toga aktivno i odgovorno ulažu u tržište i u odnose s dionicima u regionu.

 

Triglav grupa u regionu i šire

Grupa ostaje prisutna u šest država jugoistočne Evrope, u kojima će se organski razvijati, a u slučaju odgovarajućih prilika, ne isključuju se eventualna preuzimanja. U regionu u kome posluje Grupa očekuje dugoročan ubrzani rast tržišta osiguranja, kao posljedicu toga i povećanje udjela zajedničke premije koju Grupa fakturiše izvan Slovenije. Triglav grupa namjerava i dalje razvijati tržišta u regionu, a investiraće prvenstveno u one dijelove osiguravajuće djelatnosti gdje se očekuje najveći stepen rasta (životna, zdravstvena i penzijska osiguranja). Razvijaće digitalne modele poslovanja, koji će da omoguće ulazak i na tržišta izvan postojećeg regiona. Uspostavljaće  strateška partnerstva s preduzećima čije djelatnosti nadopunjuju poslovni model Triglav grupe.

 

Optimalna organizaciona struktura

Triglav grupa uvodi sve fleksibilniju organizacionu strukturu, koja obezbjeđuje uspješnu ravnotežu između stabilnosti i dinamičnosti, pa time smanjuje strateške i druge rizike. Na nivou Grupe i ubuduće će se iskorišćavati sinergije i optimizovati troškovi poslovanja te uvoditi cjelovit sistem inovacija u organizaciji.

 

Poslovni plan za 2017. godinu

U 2017. godini planira se nastavak finansijski stabilnog i profitabilnog poslovanja. Bruto poslovna dobit Grupe planirana je u visini između 70 i 80 miliona eura. Sačuvaće se finansijska stabilnost i adekvatnost kapitala, što je u skladu s važećom politikom dividende i osnov za isplatu dividende za 2016. godinu.

Prema očekivanjima Triglav će da posluje na zahtjevnim osiguravajućim tržištima što se tiče konkurencije te u situaciji niskih, pa čak i negativnih kamatnih stopa na finansijskim tržištima. Grupa u 2017. godini planira oko 930 miliona eura fakturisane konsolidovane bruto  premije osiguranja (za 2016. plan je oko 900 miliona eura), slične trendove u oblasti štetnih događaja kao i prethodnih godina i nižu dobit od investicija zbog uticaja niskih kamatnih stopa. U oblasti investicija zadržava se investicijsko usmjerenje s prioritetnim obezbjeđivanjem bezbjednosti i likvidnosti. Kombinovani koeficijent Triglav grupe planiran je u visini od oko 95 %. U skladu sa strateškim usmjerenjima Grupa će da jača i konsoliduje položaj na postojećim tržištima osiguranja.

 

Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav je izjavio: »U sledeći strateški period ulazimo ambiciozno i s jasnim ciljevima. Vidimo se kao savremena digitalna osiguravajuće-finansijska grupa s vodećim mjestom u regionu, koju u očima klijenata krase brojne konkurentske prednosti. Te ćemo još dodatno da ojačamo. Pri tome želimo da naše poslovanje ostane finansijski stabilno i profitabilno, dok je naš razvitak usmjeren na održivost i tako odgovoran prema našim vlasnicima, zaposlenima, lokalnim zajednicama i šire prema okruženju. U 2017. godini aktivno ćemo da sprovodimo projekte u pravcu naših strateških usmjerenja i ciljeva.«

 

Recent Posts