Načisto petar komnenic

Emisija „Načisto“ ne smije da bude besuda sudnica prijekog suda

Otvoreno pismo Petru Komneniću novinaru i uredniku emisije Načisto na TV Vijesti

Uvaženi g. Komeneniću,

Audiatur et altera pars, ili da se čuje i druga strana, princip je rimskog prava da lice ne treba da bude osuđeno prije nego što mu bude omogućeno da iznese odgovor na dokaze koji su prikupljeni protiv njega.

Više od dvije hiljade godina kasnije, moderno crnogorsko društvo se još uvijek muči sa prihvatanjem principa koji su stari Latini uzimali zdravo za gotovo.

Nije tačno da je Miroslav Vuković, diplomirani pravnik, sadašnji izvršni direktor Plantaža bio dio bilo kakvog problematičnog rješenja bivše uprave, oličene u izvršnoj direktorici Verici Maraš. Naprotiv! Dokaza za prethodnu tvrdnju ima dovoljno, dostupni su istraživački nastrojenom novinaru osnovom zakona koji uređuje slobodan pristup informacijama. Dakle, ako postoje dokazi koji pružaju lošu sliku o radu bivšeg direktora sektora pravnih i opštih poslova, g. Komenić će svakako imati prostora da svoje nalaze podijeli sa crnogorskom javnošću.

Nije tačno da je gospođa Verica Maraš postavljena na mjesto savjetnika sadašnjeg izvršnog direktora odlukom sadašnjeg izvršnog direktora Miroslava Vukovića. Gospođa Maraš je podnijela ostavku na mjesto izvršnog direktora, usljed čega je imala pravo na tretman koji reguliše Zakon o radu i njen ugovor o radu. Bilo kakav drugačiji pristup rješavanju statusa gospođe Maraš predstavljao bi čin pravnog nasilja.

Nije tačno da je za svoj doprinos nastanku problema sa kojima se Plantaže nose Vuković nagrađen promovisanjem na mjesto izvršnog rukovodioca. Uvidom u javno dostupne informacije centralnog registra privrednih subjekata moguće je utvrditi da Vuković vrši funkciju izvršnog direktora od 23. oktobra 2020. godine, odnosno da je na tu funkciju imenovan odlukom odbora direktora, dakle ne odlukom g. Maraš. Imenovanje na mjesto izvršnog direktora nije bilo bezuslovno; odbor direktora je zahtijevao od Vukovića da sačini biznis plan koji će odbor direktora prihvatiti. Kada je poslovni plan prihvaćen, imenovanje Vukovića je postalo perfektno u materijalnom smislu. Dakle, Vuković formalno vrši funkciju izvršnog direktora od 23.oktobra 2020. godine, suštinski od januara 2021. godine. Optuživati čovjeka koji nešto manje od pola godine ima mogućnosti da utiče na poslovanje kompanije za tuđe greške i propuste, nije najbolji primjer novinarskog rada. Konačno, ako poštovani g. Komnenić ima konkretne dokaze o greškama i propustima Miroslava Vukovića, logično je da ih saopšti javnosti, ali tek nakon što prouči nadležnosti organa korporativnog upravljanja Plantaža, odnosno kompetencije odbora direktora prema Zakonu o privrednim društvima i statutu kompanije.

Petar Komnenić je mlad i uspješan čovjek, koji nosi teret imena svog slavnog prethodnika, po kojem je jedno mučilište Golog otoka dobilo ime „Petrova rupa“.

Časni Petar Komnenić, predsjednik Ustavotvorne skupštine Crne Gore i predsjednik Narodne skupštine NR Crne Gore, predratni filozof i ratni junak, davne 1949. godine je – nakon Rezolucije Informbiroa – osuđen i utamničen od strane komunističkog suda bez suđenja, na osnovu dokaza koji su se svodili na rekla-kazala .

Ako želimo da za sobom zauvijek ostavimo vrijeme u kojem se sudilo bez suda, moraćemo prihvatiti princip da samo nadležni državni organi Crne Gore imaju pravo da u zakonom propisanim postupcima utvrde individualne odgovornosti konkretnih aktera za stanje u Plantažama. Državni organi su izuzeli kompletnu dokumentaciju Plantaža, analiziraju je i uskoro će preduzeti radnje iz svoje nadležnosti, ukoliko procijene da takve radnje treba da budu preduzete.

Do tada, ako želimo da izbjegnemo priviđenja 1949. u 2021. godini, emisija „Načisto“ ne smije da bude besuda sudnica prijekog suda, novinari ne smiju da budu partijske sudije, odsustvo simpatije ne smije da bude otežavajuća okolnost, a poistovećivanje rekla-kazala sa istinom ne smije biti temeljni princip novinarskog rada.

Zbog toga, upućujemo javni poziv gospodinu Komneniću da posjeti našu kompaniju i u neposrednom razgovoru zatraži sve neophodne informacije, podatke i dokumenatciju koja tangira kompanijsko poslovanje i koja bi bila u sferi njegovog novinarskog interesovanja, a od značaja za potpuno i istinito informisanje crnogorske javnosti.

S poštovanjem,

Miroslav Vuković
Izvršni direktor “
“13. Jul-Plantaže” ad Podgorica

Recent Posts