kontinenta

Došao sa drugog kontinenta da upozna zemlju svoje majke

Djeca crnogorskih iseljenika borave na Ivanovim koritima od 20. do 30. jula. Pohađaju ljetnju školu jezika i kulture “Crna Gora moja postojbina”.

Kroz igru, zabavu, edukativne radionice, brojne obilaske, unapređuju znanje jezika i upoznaju kulturnu, istorijsku i prirodnu baštinu Crne Gore.

Bećo Ćubić došao je čak sa drugog kontinenta, iz Čikaga, kako bi upoznao zemlju svoje majke. I ranije je dolazio u Crnu Goru, što mu je pomoglo da nauči naš jezik.

Bećo Ćubić, foto: TVCG/Screenshot

“Meni se sviđa ovdje da se igram sa drugarima”, kaže Bećo.

Nešto manje putovala su djeca iseljenika iz još devet zemalja.

Rejna Đaković,foto: TVCG/Screenshot

“Ja volim što sam u Crnoj Gori. Moji roditelji su odavde. I njima je drago što mogu da učim o crnogorskom jeziku i mnogo volim ovaj kamp”, navodi Rejna Đaković iz Albanije.

Lovro Mirković iz Slovenije kaže da je njegova porodica bila srećna kada je on krenuo u Crnu Goru.

Lovro Mirković, foto: TVCG/Screenshot

To je trinaesta škola “Crna Gora moja postojbina”. Tokom trajanja škole planirane su brojne edukativne aktivnosti, ali i izleti.

Ljetnju školu “Crna Gora moja postojbina” organizuju Uprava za dijasporu i Zavod za školstvo.

Recent Posts