internet

Crna Gora ima najsporiji internet u regionu

Najsporiji internet u regionu ima Crna Gora, pokazalo je opsežno istraživanje cable.co.uk-a, kojim je analizirana brzina interneta u 200 država i kroz više od 163 miliona testova brzine.

Brzina interneta u našoj državi je 6,74 Mbp/s, a najbži internet u regionu ima Slovenija (21,41 Mbp/s).

Rezutati su prikazani kao prosječne brzine downloada u Mbp/s (megabit po sekundi).

Ubjedljivo najbrža brzina interneta je u Singapuru (60,39 Mbp/s), zatim Švedskoj (46 Mbp/s) i Danskoj (43,99 Mbp/s).

Najniža prosječna brzina interneta je u Jemenu – 0,31 Mbp/s.

Recent Posts