Gora

Crna Gora ima bolju aerodromsku infrastrukturu od Slovenije, Srbije, BiH i Sjeverne Makedonije

Crna Gora se nalazi na 60-tom mjestu po kvalitetu aerodromske infrastrukture. Od zemalja bivše Jugoslavije ispred nas je samo Hrvatska, dok smo iza sebe ostavili Sloveniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju. Ovo se navodi u izvještaju Svjetskog  ekonomskog foruma koji je objavio „The Travel & Tourism Competitivness Report“, a prenosi portal EX YU Aviation.

Izvještaj detaljno analizira konkurentnost država u području turizma, u kojem se ocjenjuje i rangira konkurentnost 140 zemalja tj.njihova privreda, a koji je sastavljen od 14 pokazatelja, od čega je jedan vazdušni saobraćaj.

U CG IMA VIŠE STANOVA NEGO PORODICA: Najviše podstanara u Podgorici i Budvi

U tom izvještaju iz 2019. godine, za Hrvatsku je naznačeno da ima najveći kvalitet aerodromske infrastrukture u bivšoj Jugoslaviji, a odmah iza nje nalazi se Crna Gora.

U posljednje dvije godine otvoreni su novi aerodromski terminali u Zagrebu, Dubrovniku i Splitu. Takođe, u poređenju sa posljednje dvije godine vidi se veliki napredak zemlje. Kao rezultat toga, Hrvatska je premašila Makedoniju koja je bila na vrhu liste od 2015. godine. Sve zemlje, izuzimajući Sjevernu Makedoniju i Sloveniju, ostvarile su napredak u odnosu na posljednje dvije godine. Kosovo nije bilo obuhvaćeno izvještajem.

Hrvatska se u svijetu nalazi na 44. mjestu s aspekta svoje aerodromske infrastrukture, sa prosječnom ocjenom 3,6. Odmah zatim je Crna Gora, koja je zauzela 60. mjesto, Srbija 76., Slovenija 81. i Sjeverna Makedonija 89.mjesto.

BiH zaostaje na listi, zauzimajući 110. mjesto sa prosječnom ocjenom 2.0.

S obzirom da Svjetski ekonomski forum nije dao pojedinačni detaljni izvještaj za svaku zemlju kao ni za njihova mjesta,  u slučaju  Srbije zabilježeno je da su „smanjenjem cijena karata i aerodromskih taksi dodatno se unaprijedila ukupna konkurentnost cijena zemlje. U skladu sa ovakvom unaprijeđenom otvorenošću i manjim troškovima, infrastruktura za vazdušni saobraćaj te zemlje takođe je unaprijeđena s obzirom da veći broj aviokompanija počinje sa obavljanjem letova u zemlji i percepcija kvaliteta aerodromske infrastrukture postala je znatno pozitivnija“.

Svjetski ekonomski forum uzima u obzir nekoliko ključnih oblasti prilikom sastavljanja izvještaja o kvalitetu aerodromske infrastrukture, a to su: kvalitet infrastrukture vazdušnog saobraćaja, raspoloživa sjedišta po kilometru na domaćim letovima, raspoloživa sjedišta po kilometru na međunarodnim letovima, odlasci tj.broj polijetanja aviona na 1.000 stanovnika, broj aerodroma sa najmanje jednim planiranim letom na milion stanovnika u  gradskim naseljima i broj aviokompanija koje obavljaju letove. 2/3 podataka u izvještaju obezbijedile su međunarodne organizacije, a 1/3 je  dobijena na osnovu anketa sprovedenih na uzorku od 15.000 menadžera i direktora na godišnjem  nivou u svim privredama koje su obuhvaćene procjenom.

Anketa predstavlja jedinstven izvor uvida u kritične aspekte turističke konkurentnosti. Podaci za ovogodišnji izvještaj sakupljani su tokom 2017. i 2018. godine.

Recent Posts