Beppler & Jacobson Montenegro: Nikada nijesmo imali dodira sa «Carskim selom»

Kompanija „Beppler & Jacobson Montenegro“ d.o.o. povodom učestalih napisa u štampi o slučaju «Carsko selo», želi da obavijesti javnost da nikada nijesu bili vlasnici zemljišta niti bilo čega drugog vezano za taj kompleks. Vjeruju da komplikovana situacija tog slučaja ima veliki broj nepoznanica i onda se olako prave konekcije koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa stvarnom situacijom. Kompanija poziva sve zainteresovane, pogotovu predstavnike sedme sile, da podrobnije istraže osnovne podatke za «Carsko selo» i biće im jasno da taj kompleks nije imao, niti ima dodornih tačaka sa “Beppler & Jacobson Montenegro“ ni sa „Beppler & Jacobson LTD“ iz Londona koja je osnivač i 100% vlasnik firme “Beppler & Jacobson Montenegro“ d.o.o. Budva.

Zaista ne znamo, kažu u kompaniji, kako je uopšte nastala da zabluda koja se više puta pojavila u javnosti osim možda neka naivna asocijacija sličnosti ova dva različita i ničim dodirna subjekta. Provjerljivost ovih informacija je krajnje jednostavna i kroz javno dostupne načine : CPRS, Katastar itd.

«Ski centar Kolašin 1450» – ista situacija ! Nijesmo imali nikakvog vlasništva u ovoj firmi  što se može lako provjeriti.

Čitajući novinske napise, na osnovu konteksta gdje se bez ikakvog razloga niti dodira sa pomenutim subjektima pominje naša kompanija, javno mnjenje biva dovedeno do pogrešnog zaključka.

Ako želimo da vjerujemo da do sada se moglo dešavati bilo kakvo nenamjerno povezivanje „Beppler & Jacobson Montenegro“ doo i “Beppler&Jacobson LTD“ iz Londona sa davanjem netačnih podataka nakon ovog skretanja pažnje i javnosti i nadležnim institucijama, kompanija ne može ubuduće tretirati takve ispade drugačije nego kao zlu namjeru da bi se štetilo ugledu ove kompanije u cilju odvlačenja pažnje od nekih drugih detalja.

U tom slučaju će ponavljanje ove netačnosti, kompanija „Beppler & Jacobson Montenegro“ doo  posmatrati kao zlu namjeru i stoga preduzeti neophodne zakonske korake u pravcu zaštite svoga ugleda i posmatrati kao nanošenje ciljane materijalne štete.

Recent Posts